Logo

 PIELGRZYMKA DO WILNA W ROKU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie; Miejsca związane z Bożym Miłosierdziem w Wilnie; Obraz, Jezu Ufam Tobie w Wilnie; Zwiedzanie miejsc związanych z s. Faustyną; Domek s. Faustyny w Wilnie; Siostry Jezusa Miłosiernego w Wilnie

 

W Wilnie św. Faustyna doświadczyła około 80 mistycznych przeżyć, kilkakrotnie Chrystus objawił się jej w tej postaci, którą przelano na obraz „Jezu, Ufam Tobie”. 

 Moim celem jest zwrócić szczególną uwagę gości z zagranicy na miejsca, gdzie  przesłanie Bożego Miłosierdzia związane jest z Wilnem. 

 

 

 

Program specjalny, wycieczka 2-dniowa 

 

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.“

 

1 DZIEŃ. Domek św. s. Faustyny Kowalskiej na Antokolu, gdzie była podyktowana koronka do Miłosierdzia Bożego, „Perła baroku“ - kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce Józefa Piłsudskiego i jego matka, dawna pracownia malarza E. Kazimierowskiego, gdzie był malowany obraz „Jezu Ufam Tobie“, msza w Ostrej Bramie przed cudownym obrazem Matki Bożej. W Ostra Brama – miejsce, gdzie poraz 1y publicznie był wystawiony cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. Następnie zwiedzamy cerkiew św. Ducha z relikwiami trzech świętych prawosławnych, ratusz, polski kościół św. Ducha. Koronka przed cudownym obrazem „Jezu Ufam Tobie“ w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Uniwersytet Wileński, gdzie między innymi studiował św. Andrzej Bobola – jeden z patronów Polski, wykładał Jakub Wójek – tłumacz pisma św. na jęz. polski.

P.S. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest otwarte całodobowo. Można pójść na nocne czuwanie.

2 DZIEŃ. Katedra pod wezwaniem św. Stanisława i Władysława z relikwiami św. Kazimierza, zakątek gotycki, wzgórze Trzyszyskie. Przejazd do Trok. Msza w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętrzej Maryi Panny przed 2-im w Rzeczypospolitej Obojga Narodów koronowanym obrazem. Na koniec zwiedzanie zamku na wyspie.

_________________________________________________________________________________________________

Program specjalny, wycieczka 1-dniowa

 

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.“

 

1 DZIEŃ. Katedra, polski kościół św. Ducha, msza w Ostrej Bramie bądź w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przed obrazem „Jezu Ufam Tobie“, prawosławna cerkiew św. Ducha, ratusz, kościół św. Kazimierza, cmentarz na Rossie, domek św. s. Faustyny Kowalskiej na Antokolu, gdzie przy relikwiach św. Faustyny i bł. Michała Spoćki można odmówić koronkę, kościół św. Piotra i Pawła, wzgórze Trzykszyskie, Uniwersytet Wileński, alumnat.  

 

 

UWAGA. Programy nie są ramowe. Można dokonać przeróżnych zmian. Jeżeli grupa jest zainteresowana pobytem 3-4-dniowym program zwiedzania do poszerzenia.

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania?  Skontaktujmy się!

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Wilnie 

php