Logo

SZLAKIEM PIELGRZYMIM JANA PAWŁA II NA LITWIE

 

 

 

Niedawno obchodziliśmy 20-lecie pobytu Ojca Świętego na Litwie. Podczas obchodów tej okrągłej daty pobytu Dużego Polaka, Dużego Człowieka, Natychmiast Świętego (Santo Subito - jak to wołali licznie zebrani w Rzymie wierni podczas pogrzebu JPII) na naszej ziemi, można było oglądać wiele wystaw tej Osobie poświęconych, uczestniczyć w konferencjach, innych imprezach kulturowych. Największa wystawa odbyła się na placu katedralnym, później przeniosła się na Uniwersytet Wileński. Przy fotografiach były napisy w jęz. litewskim, polskim i angielskim, aby wszyscy, którzy czytali rozumieli.

Jan Paweł II na Litwę chciał przyjechać, kiedy był jeszcze kardynałem krakowskim, lecz wtedy mu na to nie pozwoliła ówczesna władza. JPII niejednokrotnie mówił, że myślami często był w Wilnie, w Ostrej Bramie. Niestety fizycznie dało się być tylko jeden raz, ale w bardzo ważnym dla Litwy czasie. W pierwszych latach niepodległości. Czy taki wybór Papieża był przypadkowy? Napewno nie. Poniżej pragnę przedstawić szlak pielgrzymi Pielgrzyma Świata i zaprosić pielgrzymować jego śladami.

 

 „Bądźmy świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił“- temat pielgrzymki

 

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA. Ojciec święty podczas spotkania z duchownymi i przedstawicielami zgromadzeń, Wileńską katedrę nazwał świątynią, w której „bije serce narodu litewskiego”. Za radość bycia z zebranymi w miejscu,  gdzie „troskliwie przechowywane są doczesne szczątki św. Kazimierza” dziękował świętemu patronowi Litwy.

KAPLICA OSTROBRAMSKA. „Sanktuarium Ostrej Bramy od wielu stuleci jest celem licznych pielgrzymów, którzy przybywają tu każdego dnia, aby powierzyć Matce Miłosierdzia radości i troski swego życia. Świątynia ta stała się zatem uprzywilejowanym miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a zarazem miejscem, gdzie urzeczywistnia się komunia wiernych całego regionu. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów przybywają tutaj, by przed obliczem Matki Bożej dzielić się nawzajem, niczym bracia i siostry, tą samą wiarą, wspólną nadzieją, jedną miłością. Z Watykanu, z kaplicy litewskiej, w której przechowywana jest kopia wizerunku czczonego w tym sanktuarium, Następca Piotra często łączy się duchowo z modlitwą zanoszoną stąd do Boga” – powiedział JPII. Na koniec dnia prosił: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”.

 

CMENTARZ NA ANTOKOLU. „Jako pielgrzym pokoju i nadziei przybywam, o Panie, aby przy grobach ostatnich męczenników Litwy, ich przodków i ich dawnych nieprzyjaciół głosić wiarę w Twoje i nasze zmartwychwstanie”. 

 

MSZA W PARKU NA ZAKRĘCIU I SPOTANIA.  Papież mówił o sakramencie chrztu, o jego konieczności i wadze zobowiązowań. Po mszy, na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym w nuncjaturze podkreślił, że Stolica Apostolska „pragnie przypominać w porę i nie w porę, że siły polityczne powinny pamiętać o wartościach duchowych, zawartych w orędziu chrześcijańskim”. „Na was zatem - na ludziach kultury i nauki - bardziej niż na kimkolwiek innym spoczywa odpowiedzialność za to, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy“ – powiedział do zebranych na Uniwersytecie Wileńskim. Wieczorem tego samego dnia JPII w wileńskim kościele św. Ducha spotkał się z Polakami. Do Polaków zwrócił się tymi słowami: „Uczcie się od siostry Faustyny, błogosławionej, od tej pokornej i wiernej sługi Bożej, jak w każdych okolicznościach być dzieckiem - synem i córką - niebieskiego Ojca, jak pozostawać uczniem Słowa Wcielonego oraz narzędziem podatnym na działanie Ducha Ożywiciela i Pocieszyciela”.

 

 

 

 

„Nie bójcie się, przyjaciele, otworzyć drzwi Chrystusowi! On zna serce człowieka...“
Jan Paweł II, Litwa

  

 

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KOWNIE.  JPII mówił o działaniu Ducha świętego, które odnawia oblicze ziemi. Na spotkaniu z Konferencją Episkopatu Litewskiego prosił duchownych szykowywać świeckich do apostolstwa. Wskazywał na potrzebę wspólnotowej ewangelizacji. Młodzież zachęcał do wsłuchiwania się w Słowo Boże, zaufania Kościołowi i praktykowania sakramentów. Innymi słowami prosił  nie lękać się i ufać Bogu.

 

GÓRA  KRZYŻY. W tym miejscu Papież dużo mówił o krzyżu. „Krzyż stał się dla całego narodu i dla Kościoła opatrznościowym źródłem błogosławieństwa, znakiem pojednania między ludźmi. Nadał sens i wartość cierpieniom, chorobie, bólowi <...> Jednakże krzyż jest równocześnie wywyższeniem. To wywyższenie na krzyżu otwarło przed Chrystusem szczególny horyzont <...> Krzyż jest znakiem tej miłości. Krzyż jest znakiem życia wiecznego w Bogu”.  

SZYDŁÓW.  Ojciec Święty odwiedził bazylikę i kaplicę – miejsce, gdzie objawiła się Maryja. Figurkę Najświętrzej Maryi Panny koronował koroną papieską. Narodowi litewskiemu życzył „przemienić bolesne doświadczenia przeszłości w radosną przyszłość”.

 

 Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania?  Skontaktujmy się!

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Litwie 

php