Logo

WYCIECZKA PO TROKACH  

 

Program wycieczki po Trokach; Zwiedzanie Trok z przewodnikiem; Przewodnik po TrokachCo warto zobaczyć w okolicach Wilna? Przewodnik po Trokach- kontakt; Zamek w Trokach; Zwiedzanie Trok

 

 „Widzisz to wielkie błękitu przestworze?

To trocki zamek, a to – trockie morze“ – Hugon   

Z Wilna do Trok tylko 25 km. Warto tą miejscowość zwiedzić.  

ZAMEK NA WYSPIE – to dawna rezydencja książąt litewskich. Gotycki zamek na przełomie XIV-XV w. wybudował książę Kiejstut, a umocnił go jego syn wielki książę Witold. Po zamordowaniu Kiejstuta zamek był areną walki o władzę między Jagiełłą i Witoldem, później więzieniem dla osób wysoko postawionych. Zamek został zniszczony podczas najazdu moskiewskiego i przez ponad 300 lat opadł w ruinę. Odbudowany w latach 1905-1987. Obecnie Trockie Muzeum Historyczne. Jezioro Galwe, na którym jest wybudowany zamek ma swoją nazwę od słowa galva (lit.), czyli głowa. Podobno jezioro nigdy nie zamarzało zanim nie otrzymywało głowy, czyli ofiary.

 

Wspaniała okazja! Rejs statkiem po jeziorze Galve naokoło zamku. Stateczek podpływa do pałacu Tyszkiewiczów, który znajduje się po drugiej stronie jeziora, lawiruje między wyspami. Na pokładzie można kupić napoje i przekąski. Rejs trwa 45 min., cena 7,00 EUR/osoba.

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania? Kliknij >>  Skontaktujmy się!

 

ZAMEK NA LĄDZIE. W zamku na lądzie mieszkał książe Kiejstut z żoną Birutą i dziećmi, z których najbardziej znany jest Witold. Zamek na lądzie został zburzony przez Krzyżaków w 1383 roku. Po utraceniu swego znaczenia obronnego (po bitwie pod Grunwaldem) zamek służył jako miejsce urzędów wojewódzkich, później jako siedziba sejmiku, archiwum i więzienia sądowego.

 

KENESA KARAIMSKA (hebr. קראים kara'im, „czytający”). Karaimi  − mniejszość narodowa zamieszkująca Troki od XV wieku. Jest to naród pochodzenia tiureckiego. Religia karaimizm (nazwa pochodzi od hebrajskiego wyrazu kara, co znaczy czytać Pismo Święte) uważana jest za odłam judaizmu. Karaimi uznają jedynie Stary Testament, który przez każdego wiernego jest czytany i interpretowany samodzielnie. Świątynia karaimska jest nazywana kenesą. Kenesa trocka znajduje się w centrum dzielnicy karaimskiej zwanej Karaimszczyzną i pochodzi z połowy XIX w. Kenesa jest podzielona na trzy części: hol, nawę główną dla mężczyzn i balkon dla kobiet.

 

  

Wszystkie domy karaimskie mają po trzy okna: dla Boga, dla gospodarza i dla księcia Witolda.

 

SERWOWANIE KYBYNÓWKybyny lub kibiny − to tradycyjne pierożki karaimskie wypiekane z kruchego ciasta i nadziewane baraniną (można prosić i o inne nadzienie). Kibiny często są podawane z rosołkiem. Inne dania karaimskie: placki tym byl, ciasto katłama, placki czir-czir,  tradycyjna wódka domowa karaimka  

 „Częściej stawać przed Jej obliczem“ -

intencja proboszcza  

 

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. W kościele trockim znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Trockiej - pierwszy koronowany obraz na Litwie (1718 r.) i drugi na terytorium byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to trójnawowa bazylika z przylegąjącą do prezbiterium zakrystią i kaplicą Romerów. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby i obraz Madonny Trockiej. Wizerunek zdobi pozłacana XVIII-wieczna sukienka ozdobiona koronami papieskimi ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI.

   
 

 

JEZIORA, KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA I FIGURKA ŚW. FLORIANA.    Św. Jan Nepomucen - męczennik i święty kościoła katolickiego, patron rybaków, patron miasta Trok. Św. Florian jest patronem strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 

 

CERKIEW NARODZENIA PRZECZYSTEJ BOGARODZICY. Starą cerkiew, która znajdowała się w domu prywatnym przebudowano z inicjatywy gubernatora i metropolity w drugiej połowie XIX w. Od tego czasu wystrój cerkwi się nie zmienił.

 

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania? Kliknij >>  Skontaktujmy się!

       

       

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Trokach 

php