Logo

 WYCIECZKA PO TROKACH 

 „Widzisz to wielkie błękitu przestworze?

To trocki zamek, a to – trockie morze“ – Hugon 

 

Troki (lit. Trakai) – miasto na Litwie, w okręgu wileńskim, na Pojezierzu Wileńskim, położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Siedziba rejonu trockiego. Ośrodek turystyczny.Troki były miastem książęcym Wielkiego Księstwa Litewskiego, położonym w drugiej połowie XVI wieku w powiecie trockim województwa trockiego. Miasteczko położone 28 km od Wilna.

 

W Trokach warto zwiedzić: zamek na wyspie, kenesę, karaimszczyznę, ruiny zamku lądowego, kościół ufundowany przez księcia Witolda, cerkiew, jeziora.

Atrakcje w Trokach: 45-minutowy rejs statkiem po jeziorze Galwe naokoło zamku. Cena biletu 7 eur. Potrzebna jest wcześniejsza rezerwacja.

 


 

 

Degustacja potraw karaimskich: kibinów, czenachów, tawuch, kiubete, napoju kminkowego, krupniku. Potrawy warto zamówić w chacie karaimskiej u rodowitych Karaimów, przyszykowane w.g. starych, z pokolenia na pokolenie przekazywanych przepisów. Dla dużych grup potrzebana wcześniejsza rezerwacja

Kim są Karaimi? To mały naród pochodzenia tiureckiego zamieszkujący Troki od XV w. Karaimem jest uważana osoba urodzona tylko ze związku Karaima i Karaimki. W Trokach obecnie mieszka 65-iu Kairaimów.

 

            

 

Dziedzictwo materialne:

 

ZAMEK NA WYSPIE to dawna rezydencja książąt litewskich. Gotycki zamek na przełomie XIV-XV w. wybudował książę Kiejstut, a umocnił go jego syn wielki książę Witold. Po zamordowaniu Kiejstuta zamek był areną walki o władzę między Jagiełłą i Witoldem, później więzieniem dla osób wysoko postawionych. Zamek został zniszczony podczas najazdu moskiewskiego i przez ponad 300 lat opadł w ruinę. Odbudowany w latach 1905-1987. Obecnie Trockie Muzeum Historyczne. 

 

           

 

KENESA – świątynia karaimska. Karaimi wyznają karaimizm - odłam judaizmu. Uznają jedynie Stary Testament, który przez każdego wiernego jest czytany i interpretowany indywidualnie. Kenesa trocka znajduje się w centrum dzielnicy karaimskiej zwanej karaimszczyzną i pochodzi z połowy XIX w. Kenesa jest podzielona na trzy części: hol, nawę główną dla mężczyzn i balkon dla kobiet.

          

DOMY KARAIMSKIE. Wszystkie domy karaimskie mają po trzy okna: dla Boga, dla gospodarza i dla księcia Witolda. Za domek ogród. Każda szanująca się Karaimka sadzi w ogrodzie przywiozione niegdyś przez nich z Krymu ogórki. 

          

 

BAZYLIKA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. W bazylice trockiej znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Trockiej  pierwszy koronowany obraz na Litwie (1718 r.) i drugi na terytorium byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wizerunek zdobi pozłacana XVIII-wieczna sukienka ozdobiona koronami papieskimi ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI. Jest to trójnawowa bazylika z przylegąjącą do prezbiterium zakrystią i kaplicą Romerów. 

 

„Częściej stawać przed Jej obliczem“ -

intencja proboszcza wspaniałego człowieka Jonasa Varaneckasa

   

             

 

Informacja pielgrzymom. W kościele można odprawić mszę św. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, mija 300 lat od koronacji obrazu. Ten rok na Litwie jest ogłoszony rokiem Matki Bożej Trockiej. Spełniając warunki można uzyskać odpust zupełny.

 

ZAMEK LĄDOWY. Zamek na lądzie był cztery razy większy od zamku na wyspie. Na nim na świat przyszedł wielki książę litewski Witold. Zamek zniszczyli krzyżacy i nie był on już więcej odbudowany. Książęta przenieśli się na wyspę. Ruiny są zakonserwowane, na terenie odbywają się dni żywej archeologii, turnieje rycerskie.

 

         

JEZIORA, KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA I FIGURKA ŚW. FLORIANA.    Św. Jan Nepomucen - męczennik i święty kościoła katolickiego, patron rybaków, patron miasta Trok. Św. Florian jest patronem strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 

 

                           

CERKIEW NARODZENIA PRZECZYSTEJ BOGARODZICY. Pierwszą cerkiew w Trokach wybudowali kupcy. Obecna cerkiew jest datowana na XIX w.

 

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania? Kliknij >>  Skontaktujmy się!

       

       

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Trokach 

 

php