WYCIECZKA PO TROKACH 

 „Widzisz to wielkie błękitu przestworze?

To trocki zamek, a to – trockie morze“ – Hugon 

 

Troki (lit. Trakai) – miasto na Litwie, w okręgu wileńskim, na Pojezierzu Wileńskim, położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Siedziba rejonu trockiego. Ośrodek turystyczny.Troki były miastem książęcym Wielkiego Księstwa Litewskiego, położonym w drugiej połowie XVI wieku w powiecie trockim województwa trockiego. Miasteczko położone 28 km od Wilna.

 

W Trokach warto zwiedzić: zamek na wyspie, kenesę, karaimszczyznę, ruiny zamku lądowego, kościół ufundowany przez księcia Witolda, cerkiew, jeziora.

Atrakcje w Trokach: 45-minutowy rejs statkiem po jeziorze Galwe naokoło zamku. Cena biletu 7 eur. Potrzebna jest wcześniejsza rezerwacja.

 


 

 

Degustacja potraw karaimskich: kibinów, czenachów, tawuch, kiubete, napoju kminkowego, krupniku. Potrawy warto zamówić w chacie karaimskiej u rodowitych Karaimów, przyszykowane w.g. starych, z pokolenia na pokolenie przekazywanych przepisów. Dla dużych grup potrzebana wcześniejsza rezerwacja. Ceny i menu: http://przewodnik-wilno.lt/noclegi-i-posilki-na-litwie-rezerwacja

 

Kim są Karaimi? To mały naród pochodzenia tiureckiego zamieszkujący Troki od XV w. Karaimem jest uważana osoba urodzona tylko ze związku Karaima i Karaimki.

W Trokach obecnie mieszka 65-iu Kairaimów.

 

 

 

 

 

          

 

 

ZAMEK NA WYSPIE to dawna rezydencja książąt litewskich. Gotycki zamek na przełomie XIV-XV w. wybudował książę Kiejstut, a umocnił go jego syn wielki książę Witold. Po zamordowaniu Kiejstuta zamek był areną walki o władzę między Jagiełłą i Witoldem, później więzieniem dla osób wysoko postawionych. Zamek został zniszczony podczas najazdu moskiewskiego i przez ponad 300 lat opadł w ruinę. Odbudowany w latach 1905-1987. Obecnie Trockie Muzeum Historyczne. 

 

           

 

 

 

KENESA – świątynia karaimska. Karaimi wyznają karaimizm odłam judaizmu. Uznają jedynie Stary Testament, który przez każdego wiernego jest czytany i interpretowany indywidualnie. Kenesa trocka znajduje się w centrum dzielnicy karaimskiej zwanej karaimszczyzną i pochodzi z połowy XIX w. Kenesa ma trzy części: hol, nawę główną dla mężczyzn i balkon dla kobiet.

Dla wyznawców karaizmu piątek jest dniem świętym.

          

 

 

DOMY KARAIMSKIE. Wszystkie domy karaimskie mają po trzy okna: dla Boga, dla gospodarza i dla księcia Witolda. Za domem ogród. Każda szanująca się Karaimka sadzi w ogrodzie przywiozione niegdyś z Krymu ogórki.

Dom karaimski jest podzielony na dwie części – damską i męską. 

        

 

  

 

BAZYLIKA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. W bazylice trockiej znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Trockiej  pierwszy koronowany obraz na Litwie (1718 r.) i drugi na terytorium byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wizerunek zdobi pozłacana XVIII-wieczna sukienka ozdobiona koronami papieskimi ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI. Jest to trójnawowa bazylika z przylegąjącą do prezbiterium zakrystią i kaplicą Romerów. 

Informacja pielgrzymom. W kościele można odprawić mszę św. Rok 2018 był rokiem jubileuszowym, minęło 300 lat od koronacji obrazu. Świątynia otrzymala status bazyliki.

                            

„Częściej stawać przed Jej obliczem“ -

intencja proboszcza Jonasa Varaneckasa

 

 

 

 

 

 

ZAMEK LĄDOWY. Zamek na lądzie był cztery razy większy od zamku na wyspie. Na nim na świat przyszedł wielki książę litewski Witold. Zamek zniszczyli krzyżacy i nie był on już więcej odbudowany. Książęta przenieśli się na wyspę. Ruiny są zakonserwowane, na terenie odbywają się dni żywej archeologii, turnieje rycerskie.

 

        

 

 

JEZIORA, KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA I FIGURKA ŚW. FLORIANA.    Św. Jan Nepomucen - męczennik i święty kościoła katolickiego, patron rybaków, patron miasta Trok. Św. Florian jest patronem strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 

 

CERKIEW NARODZENIA PRZECZYSTEJ BOGARODZICY. Pierwszą cerkiew w Trokach wybudowali kupcy. Obecna cerkiew jest datowana na XIX w.

 

Jesteś zainteresowany(-a) zwiedzaniem? Masz pytania? Napisz>>

       

 

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Trokach