PROGRAM WYCIECZKI PO WILNIE

Wilno zawsze było barwnym miastem. Od wieków mieszkają tu ludzie różnych narodowości, którzy tworzą barwną mozaikę kulturową miasta. Poniżej przedstawiam program, który nie jest ramowy. Program zależy od ilości godzin przyznaczonych na zwiedzanie oraz zainteresowań zwiedzających, więc do każdej grupy jest dopasowywany indywidualnie. 

 „Wilno, pieszczota pięknej natury, 

 pomiędzy gaje, pomiędzy góry“ – W. Syrokomla

 

    

OSTRA BRAMA. Jest to jedna z wjazdowych bram do miasta. Obecnie jedno z najbardziej znanych miejsc kultu Matki Bożej w Europie i na świecie. W roku 1993 w Ostrej Bramie modlił się Jan Paweł II, a 22 września 2018 roku papież Franciszek. Do Ostrej Bramy przylega KOŚCIÓŁ ŚW. TERESY Z AKVILA wzniesiony staraniem karmelitów bosych, którzy byli znani z teologii mistycznej i ważenia piwa. Z tego kościoła wyruszyła procesja z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego, które uroczyście zostało pochowane na Rossie. Więcej: BramaKult, Obraz i kaplica

 

 

  

 CMENTARZ NA ROSSIE – najstarsza nekropolia wileńska, która powstała na początku XIX w. Jest to miejsce spoczynku sławnych Polaków, Litwinów, Białorusinów. Spoczywa tu serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego  matka, brat i pierwsza małżonka, poeta Władysław Syrokomla, historyk i przewodnik Juliusz Kłos, ojciec i ojczym Juliusza Słowackiego, profesor Joachim Lelewel, przyjaciel A. Mickiewicza Onufry Pietraszkiewicz, doktor Judym (bohater Ludzi Bezdomnych), rzeźbiarz Antoni Wiwulski i inni. Więcej: Historia, Szukam groby, Poznaniacy Rossie

 

 

    

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA NA ANTOKOLU – perła baroku. Wnętrze kościoła ozdabiano aż 30 lat. Znajdziemy tu sceny z życia Wilnian, fundatora świątyni, opisy życia świętych oraz sztukaterie kryjąca myśl zdwojoną. Barokowa świątynia ufundowana przez hetmana Michała Kazimierza Paca stanęła na Antokolu jako wotum dziękczynne za uratowane życie, bądź za wypędzenie z Wilna wroga.

Fundator spoczął pod schodami kościoła. W XVIII wieku w schody kościoła uderzył piorun i rozbił je na dwie części. Uważa się to za znak, że M.K. Pac już odpokutował za swoje grzechy.  

 

 

 

 

GETTA ŻYDOWSKIE. W latach 1941-1943 w Wilnie były dwa getta: duże i małe. Prawie wszyscy Żydzi z get (około 40 tys. osób) byli sprowadzeni na stracenie do pobliskich Ponar  Katyni Wileńskiej. W Ponarach również zamordowano około 20 tys. Polaków.

 

Przed wojną Wilno Żydom było „Jerozolimą Północy”, jednym z najważniejszych na świecie centrów kultury żydowskiej. W Wilnie rabinów szykowano ponoć dla całego regionu. „Było to miasto olbrzymich sprężonych energii, stolica domów wydawniczych publikujących książki w jidysz i hebrajskim, siedziba pism literackich i teatrów. Pod tym względem z Wilnem mógł konkurować jedynie Nowy Jork. Nic dziwnego, że wśród Żydów amerykańskich najwyżej cenione jest pochodzenie z Wilna”  Cz. Miłosz. Litwakiem był i w Wilnie kształcił się muzyk Jascha Heifetz, prezydent Izraela Shimon Peres, litwakiem jest malarz Samuel Bak  honorowy obywatel Wilna, którego muzeum powstało w Wilnie. Obecnie w Wilnie mieszka około 3 tys. Żydów.

 

 

Dzielnicą żydowską warto przejść. Obecnie jest to jedna z najbardziej reprezentacyjnych dzielnic Wilna. Przy ul. Szklanej znajduje się najdroższy hotel w stolicy, w którym parę miesięcy do katastrofy w Smoleńsku nocował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią. Dalej, przy ulicy רחוב יהודי znajduje się cukiernia o nazwie Szczęście Pań", gdzie reabilituje" czekoladowe Madam Pompadur" lub niemniej dobra szarlotka. 

 

 

      

CERKIEW ŚW. DUCHA (prawosławna) – barokowa, przebudowana przez Jana Krzysztofa Glaubitza. Spoczywają tutaj trzej święci męczennicy (dworzanie księcia Olgierda): św. Jan, św. Eustachy i św. Antoni. Każdego roku 26 czerwca jest obchodzone święto Przeniesienia Relikwii. Wówczas relikwiarz jest otwierany, bo się wierzy, że relikwie mają moc uzdrowieniową. Do cerkwi przylega jedyny na Litwie klasztor prawosławny (monastyr) oraz siedziba metropolity Wilna i Litwy.

 

Cerkiew prawosławna na Litwie podlega metropolicie Moskwy i Rusi. Nabożeństwa odbywają się w jęz. starosłowiańskim (wyjątek stanowi cerkiew św. Paraskiewy, gdzie wierni modlą się po litewsku). Kościół prawosławny na Litwie liczy około 125 tysięcy wiernych. 

 

 

 

  

WZGÓRZE TRZYKSZYSKIE. Z góry otwiera się piękny widok na starówkę wileńską. Pierwsze trzy betonowe krzyże na tym wzgórzu postawił słynny architekta Antoni Wiwulski. Współautor pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

Obecne krzyże odbudowano w latach 90-ych wieku XX. Wchodząc na wzgórze warto zwrócić uwagę na fragmenty krzyży Wiwulskiego. 

 

      

 

 

„Wilno jest nadal kolebką romantyzmu,

czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu,

którego znaczenie wykracza daleko poza literaturę” Cz. Miłosz

 

MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA. Muzeum mieści się w domu, w którym mieszkał romantyk. Obecnie czynne są trzy wystawy: „A. Mickiewicz i Litwa”, „Filomaci i A. Mickiewicz”, „Kobiety w życiu A. Mickiewicza”. Więcej: Historia muzeum Mickiewicza w Wilnie, Adam Mickiewicz w Wilnie.

 

 

POMNIK ADAMA MICKIEWICZA. Autorem pomnika jest litewski rzeźbiarz Gediminas Jakūbonis. Pomnik przedstawia poetę opartego na złamanej kolumnie. Cała rzeźba ma wysokość 4,5 m. W 1996 roku przy pomniku umieszczono granitowe płyty z przedwojennego, niedokończonego pomnika Mickiewicza dłuta Henryka Kuny. Przedstawiają one sceny z Dziadów.

 

                                  

 

CELA KONRADA. W Celi Konrada Adam Mickiewicz z innymi filomatami spędził 6 miesięcy.

CERKIEW ŚW. TRÓJCY (unicka). Obecna cerkiew   akt dziękczynny za zwycięstwo pod Orszą (1514 r.), kiedy to prawie 3 razy mniejsze wojsko polsko-litewskie pokonało wojsko rosyjskie. BRAMA BAZYLJAŃSKA, która prowadzi na teren uchodzi za najpiękniejszą bramę wileńską. Jest to dzieło znanego architekty epoki barokowej Jana Krzysztofa Glaubitza. Przez bramę przechodzi się do Celi Konrada.

 

 

 

 

Podczas wycieczki po drodze mijamy domy: J.I. Kraszewskiego, J. Słowackiego, Cz. Miłosza, K.I. Gałczyńskiego, W. Syrokomli, S. Moniuszki, J. Piłsudskiego, rodziny M. Rodowicz i inne.

 

 

               

 

 

 

 ZAMEK GIEDYMINA. Murowany zamek z trzema basztami zastąpił drewnianą warownię, która istniała już w XIV wieku za panowania Giedymina. Do naszych czasów zachowała się jedynie wieża zwaną Basztą Giedymina. W wieży Giedymina mieści się Muzeum Zamku Górnego, a na najwyższym piętrze taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę starego i nowego miasta. Na wzgórzu wciąż trwają badania archeologiczne. Obecnie są znalezione szczątki dowódców Powstania Styczniowego Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego oraz innych czternastu powstańców. Więcej: Dzieje zamku, Legenda o powstaniu Wilna.

 

                                

 

RATUSZ WILEŃSKI. Obecnie ratusz pełni tylko funkcje reprezentacyjne. Czasami odbywają się wystawy, koncerty, bowiem mer miasta Remigijus Šimašius pracuje w przeszklonym wieżowcu. W roku 2002 w ratuszu witano prezydenta Stanów Zjednoczonych George. W. Busha i królową Wielkiej Brytanii  Elżbietę. U wejścia widnieje tablica informująca o tym, że starówka wileńska jest wpisana na listę UNESCO, wyżej herb miasta - św. Krzysztof niosący Jezusa. W ratuszu po raz pierwszy kompozytor polski Stanisław Moniuszko zagrał  „Halkę“.

 

 

FILHARMONIA NARODOWA to zabytek epoki historyzmu. W roku 1905 obradował tutaj słynny Duży Sejm Wileński. Rok później wystawiono tu pierwszą litewską operę „Birutė” autorstwa Mikasa Petrauskasa. Jest to miejsce, które dało początek odrodzeniu narodowej tożsamości Litwinów.  

 

KOŚCIÓŁ ŚW. KAZIMIERZA. Świątynię dla uczczenia świętego królewicza Kazimierza wybudowali jezuici. W połowie wieku XIX kościół zamieniono na cerkiew św. Mikołaja, a w latach 1963-1988 mieściło się tu muzeum ateizmu. W krypcie znajdują się relikwie św. Andrzeja Boboli. Tu wspomniany polski męczennik otrzymał święcenia kapłańskie. W kościele często odbywają się koncerty muzyki organowej. Warto na taki koncert przy okazji pójść.

 

 

PAŁAC PREZYDENTA  − miejsce pracy prezydent Litwy Dali Grybauskaitė. W każdą niedzielę o godz. 12:00 na placu przy pałacu odbywa się ceremonia zamiany flagi. Na ceremonii może uczęstniczyć każdy chętny.

 

            

 

 

 

 

 

PAŁAC WIELKICH KSIĄŻAT LITEWSKICH. Powstał na przełomie panowania Witolda i Aleksandra Jagiellończyka pomiędzy katedrą i Zamkiem Górnym. Dzisiaj jest to zespół zamkowy w Wilnie. Król Zygmunt I Stary polecił przebudować zamek w stylu renesansowym. Zamek pełnił rolę pałacu wielkoksiążęcego i rezydencji królów Rzeczypospolitej. Zniszczony przez Rosjan nie został odbudowany i popadał w coraz większą ruinę. Zamek Dolny w Wilnie  został odbudowany w latach 2001-2009. Obecnie mieści się tutaj Litewskie Muzeum Narodowe.

 


SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Znajduję się tu obraz „Jezu Ufam Tobie”, który był namalowany ze wskazówek św. Faustyny Kowalskiej. Jest to jedyny obraz na świecie namalowany w obecności s. Faustyny. Autorem obrazu jest malarz E. Kazimierowski, sąsiad bł. Michała Sopoćki. Sanktuarium jest otwarte całodobowo. Msza po polsku: codziennie o 16 godz., koronka o 15:40. 

 

KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA  jedyna świątynia w Wilnie, gdzie nabożeństwa odbywają się tylko w języku polskim. 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET WILEŃSKI − najstarsza  i największa uczelnia na Litwie. Miejsce, które od wieków kształci elitę społeczeństwa. 

Słynni wykładowcy i studenci:  P. Skarga, K. L. Sapieha, św. A. Bobola, J. Wujek, M. Poczobut, J. Frank, G. Forster, A. Śniadecki, W. Gucewicz, J. Lelewel, A. Mickiewicz, I. Domejka, S. Moniuszko, E. Słowacki, A. Becu, J. Słowacki, J.I. Kraszewski, Cz. Miłosz i inni.

Goście: S. Batory, Z. August, J. Piłsudski, Jan Paweł II, Dalai Lama, L. Wałęsa, królowa Elżbieta i inni.

Więcej: Historia Uniwersytetu Wileńskiego

 

  

 

 

KATEDRA WILEŃSKA PW. ŚW. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA − miejsce, gdzie bije serce narodu litewskiego. Jest to najważniejsza świątynia Litwy, którą swoją obecnością zaszczycił Ojciec św. Jan Paweł II. W katedrze znajdują się relikwie św. Kazimierza, w podziemiach świątyni spoczywa król Aleksander Jagiellończyk, królowe Elżbieta z Habsburgów i Barbara Radziwiłłówna oraz serce Władysława IV Wazy. Podziemia katedry zostały odkryte dopiero w 1931 roku, kiedy Wilno nawiedziła duża powódź. Katedra św. Stanisława w Wilnie jest nazywana sercem miasta. Więcej: Kaplica św. Kazimierza

 

 

 

 

Bajka świąteczna na katedrze wileńskiej

  

„Gotyk szuka tych,

 których dusze zasępia choroba marzenia“

 

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY − monstrancja unosząca się do góry, dzieło na granicy możliwości. Jest to przepiękny zabytek wczesnej budowy, który N. Bonaparte chciał zabrać do Paryża.

 

KOŚCIÓŁ ŚW. FRANCISZKA I BERNARDA  kościół parafialny rodziny piosenkarki Maryli Rodowicz. W okresie II wojny światowej kościół bernardyński stał się jednym z ważnych miejsc dla polskiej konspiracji w Wilnie. Podczas prac konserwatorskich w 1995 roku znaleziono ukryte tu archiwum wileńskiego okręgu Armii Krajowej. 

 

            

„Warto sprawdzić, czego serce pragnie

i tego nie da się zapomnieć”- autor nieznany

 

REPUBLIKA ZARZECZAŃSKA (WILEŃSKIE MONTMARTRE). Jest to dzielnica Wilna, która ma swoją konstytucję, hymn, symbol, prezydenta, ambasadorów. Za zagranicznego ambasadora jest uważany każdy turysta, który Zarzecze zwiedza 1 kwietnia. 

 

Fragment  konstytucji: 1p. Człowiek ma prawo mieszkać nad rzeką, a rzeka – płynąć obok człowieka; 24 p. Człowiek ma prawo niczego nie rozumieć; 32 p. Człowiek jest odpowiedzialny za swoją wolność.

 

 

 


Pod mostem wisi Huśtawka losu“ − świetna atrakcja dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

Zabytki i inne ciekawe miejsca poza starówką:

 

 

WIEŻA TELEWIZYJNA W WILNIE. Na parterze czynna jest wystawa fotograficzna poświęcona dla 14-u osób, którzy zginęli podczas tragicznych wydarzeń w Wilnie w styczniu 1991 roku. Na wysokości 165 m. znajduje się kawiarnia „Droga mleczna” oraz obrotowy taras widokowy. W słoneczny dzień można stąd zobaczyć panoramę Wilna i okolic w promieniu 50 km. Od 2000 roku wieża telewizyjna staje się najwyższą choinką w Europie. W tym roku zawieszono 6 km migających lampek. Wileńska wieża telewizyjna sięga 326,5 m. wysokości.

 

  

 

BELMONT (fr. bella monte – „ładne wzgórza“). Jest to nazwa części Wilna położonej na wschód od Zarzecza na prawym brzegu Wilenki. Miejsce lubiane przez Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomlę. Pod taką samą nazwą jest znany park z dużym kompleksem wypoczynkowo-rekreacyjnym. Znajdziemy tu restauracje, które są wyposażone w stylu karczm i majątków litewskich z XIX w., młyn francuski z największym kołem na Litwie, wiele mostków przerzuconych przez Wilenkę, ścieżki na spacery, kwietniki, stawy, po których pływają czarne łabędzie.

 

             

 

CMENTARZ NA ANTOKOLU obejmuje trzy cmentarze: resztki cmentarza przykościelnego w obrębie ogrodzenia kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz parafialny oraz były cmentarz wojskowy na Antokolu. Spoczywają tutaj żołnierze polscy (około 1.5 tys.), sowieccy, francuscy, niemieccy, litewscy. Pochowany tu został Józef Zawadzki - drukarz, wydawca i księgarz, Teodor Bujnicki – poeta, współautor czasopisma „Żagary“, Jan Kanty Chodami – profesor wymowy kaznodziejskiej i teologii moralnej, Karol Rafałowicz – wileński artysta malarz.  

        

 

PONARY. W latach 1941–1944 las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i miejscowych kolaborantów. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami, rozstrzeliwano i grzebano w dołach wykopanych przed wojną na zbiorniki paliwa. Ogółem w Ponarach zamordowano około 100 tys. ludzi. W większości Żydów i około 30 tys. Polaków.

 

        

 

Miejsca związane z s. Faustyną. Proponowane do odwiedzenia pielgrzymom:

 

DOMEK ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ − miejsce, gdzie mieszkała św. Faustyna i gdzie była podyktowana koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Przy relikwiach św. Faustyny jest możliwość odmówienia koronki. Są tu też relikwie bł. Michała Sopoćki. 

 

 

 

 

KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERNEGO PANA JEZUSA, HOSPICJUM – miejsce, gdzie był namalowany obraz „Jezu Ufam Tobie“. Hospicjum w budynku powięziennym powstało staraniem s. Michaeli Rak, która pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Jest to jedyna na Litwie placówka tego rodzaju.

 

Obecnie powstaje nowe hospicjum, tym razem dziecięce.

 

       

 

 

Jesteś zainteresowany(-a) zwiedzaniem? Masz pytania? Napisz>>

 

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Wilnie Renata Kuszlewicz

Co warto zwiedzić w Wilnie?  Co warto zobaczyć w Wilnie? Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem; Przewodnik po Wilnie; Przewodnik po Wilnie i okolicach; Oferta przewodnika po Wilnie; Przewodnik po Wilnie w jęz. polskim; Zabytki Wilna; Polskie zabytki w Wilnie; Polski przewodnik po Wilnie