Historia Bramy

Na początku XVI wieku wilnianie zwrócili się do wielkiego księcia litewskiego Aleksandra z prośbą, by pozwolił otoczyć miasto murem. W tamtym okresie na ziemie litewskie często najeżdżali Tatarzy, stosunki z Rusią również pogarszały się. Przywilejem z 1503 r. Aleksander rozkazał otoczyć miasto Wilno murowanymi umocnieniami. Jak powiadają, kamień węgielny położono w miejscu, gdzie trakt prowadził do Miednik i dalej - przez Oszmianę w stronę Mińska. Po poświęceniu kamienia rozpoczęła się budowa bramy, którą później nazwano Ostrą. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zakończono budowę umocnień, ale już w 1522 r. całe miasto było opasane murem. W średniowieczu istniał zwyczaj, że we wnękach wież bramnych, nad bramą, umieszczano święte obrazy. Wilno pierwotnie miało pięć bram miejskich, w tym Bramę Miednicką (od drogi prowadzącej do Miednik). Brama ta nazywała się też Ostrą, od nazwy części południowego przedmieścia, które nazywano  Ostrym Końcem.

   

Brama, w której dziś znajduje się kaplica Matki Miłosierdzia, po raz pierwszy została wspomniana jako Brama Miednicka w 1514 r. Nazwa Porta Acialis (łacińska), czyli Ostra Brama po raz pierwszy pojawiła się  w 1594 r. Litwini z okolic Wilna nazywali ją Bramą Ostrza (lit. Ašmens vartai). Niektórzy domyślają się, że  jest to związane z nazwą miasta Oszmiany (lit. Ašmena), którą tłumaczono wtedy na inne języki dosłownie (lac. acies, lit. ašmenys - ostrza). Od kiedy i dlaczego zaczęto  bramę po litewsku nazywać Bramą Jutrzenki (Aušros) - też nie wiadomo. Taka jej nazwa mogła powstać jako porównanie Maryi do Gwiazdy Zarannej, czyli Jutrzenki.

  

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania?  Napisz>>

Nuorodos: http://www.ausrosvartai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=144

http://poznajwilno.pl/miasto/zabytki/kategoria-koscioly/ostra-brama/