Adam Mickiewicz w Wilnie

Adam Mickiewicz do Wilna z Nowogródka przyjechał bryczką 24 września 1815 roku, by pobjąć studia humanistyczne na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim.  Była to czołowa uczelnia na której wykłady prowadzili znani w całej Europie profesorzy. A. Mickiewicz jeszcze w czasie studiów wraz z Tomaszem Zanem i grupą przyjaciół założył Towarzystwo Filomatyczne, które z czasem przekształciło się w spiskową organizację narodowo-patriotyczną. Towarzystwo Filomatyczne założone w 1822 roku służyło organicznej pracy edukacyjno-patriotycznej polskiej młodzieży wileńskiej tamtego okresu. Organizacja liczyła ponad 200 członków.

 

W 1819 roku poeta rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie. Podczas pobytu w Kownie napisał rozprawę za którą otrzymał tytuł magistra filozofii. Wówczas też został zainicjowany w stopniu czeladnika do masonerii. W 1823 roku został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (więzienie opuścił za poręczeniem profesora Joachima Lelewela, potem jednego z przywódców Powstania Listopadowego). Następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji na posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu.

5 listopada 1824 roku, po wyroku w sprawie filomatów i filaretów, w rosyjskiej kibitce Mickiewicz opuścił Wilno na zawsze. Na Litwie spędził tylko dziewięć lat, ale właśnie to miejsce stało się jego ojczyzną.

Mickiewicz nie był zamożny i nie przywiązywał wagi do pieniądza. Nie miał swego mieszkania. Mieszkał kątem to u przyjaciół, to u profesorów uniwersytetu. Zmieniał adresy często. Tułał się po Wilnie. Zachowało się 7 domów, w których Adam Mickiewicz mieszkał. Na terenie Uniwersytetu Wileńskiego znajdziemy także dziedziniec im. Adama Mickiewicza, w kościele akademickim świętych Janów jest popiersie poety (w tym miejscu prawdopodobnie Mickiewicz się modlił). W dawnym klasztorze bazylianów znajduje się tzw. Cela Konrada, w której był więziony poeta i gdzie toczy się akcja trzeciej części „Dziadów”, jest muzeum Mickiewicza i jego pomnik. W Wilnie mamy ulicę Adama Mickiewicza, gimnazjum Adama Mickiewicza z polskim językiem nauczania, restaurację Pan Tadeusz, która znajduje się w Domu Kultury Polskiej. W Kownie nie można ominąć domu przy rynku, w ktorym mieszkał pracując tam jako nauczyciel.

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania?  Kontakt! 

 

Nuorodos: http://wizyt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3892:wilno-mityczna-ojczyzna-adama-mickiewicza&catid=113:z-perspektywy-kresow-i-rp&Itemid=222; https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz