Logo

WILEŃSKIE MUZEA 

 

Muzea w Wilnie; Muzea, które warto zwiedzić w Wilnie; Zwiedzanie z przewodnikiem; Zwiedzanie muzeum Narodowego w Wilnie; Przewodnik po muzeach w Wilnie; Zwiedzanie podziemi w katedrze wileńskiej; Przewodnik po podziemiach w katedrze św. Stanisława; Zwiedzanie muzeum A. Mickiewicza w Wilnie; Muzeum Adama Mickiewicza; Pałac Wielkich Książąt Litewskich - zwiedzanie

 

Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Muzeum Mickiewicza mieści się przy ulicy Bernardyńskiej. Jest to jeden z domów w którym mieszkał A. Mickiewicz. Bilet do muzeum Adama Mickiewicza kosztuje 1,50 EUR/osoba. Zniżki na bilety są dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Cena biletu ulgowego wynosi 0,70 EUR/osoba.

 

 

 

Muzeum Ofiar Ludobójstwa. Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie mieści się w budynku dawnego Gestapo, a później KBG. Główną część ekspozycji zajmuje więzienie KGB (izolatka śledcza), także pomieszczenie, gdzie były wykonywane wyroki. W muzeum Ofiar Ludobójstwa przechowuje się wiele dowodów sowieckich represji na Litwie w latach 1940–1990.

 

Litewskie Muzeum Narodowe - Nowy Arsenał. W muzeum są eksponowane narzędzia pracy i przedmioty użytku codziennego, które zapoznają z prehistorią Litwy: od czasów pierwszych mieszkańców na tych terenach do momentu ukształtowania się państwa. Szczególnie cenne są gromadzone od wielu lat zbiory etnograficzne, dzięki którym można poznać życie prostych ludzi sprzed kilku wieków: sprzęty domowe, elementy ubrania, stroje ludowe, wyroby z bursztynu i ceramiki, meble. Dział ikonografii gromadzi, opracowuje i udostępnia fotografie i negatywy, grafikę i malarstwo.

 

 

 

Pałac Wielkich Książąt Litewskich lub Zamek Dolny. Jest to zabytek wileński, który odbudowano dopiero w 2009 roku. Zamek Dolny – to jeden z dwóch zamków w Wilnie. Zamek Giedymina (dzisiaj częściej nazywany Basztą Giedymina) stoi na wzgórzu, a Zamek Krzywy nigdy nie był odbudowany. Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Zamek Dolny) – przepiękna budowla renesansowa. Klimat na zamku jak za czasów Zygmunta Starego i Bony oraz Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Odbudowa zamku dla Litwy kosztowała 106 mln. EUR.  Bilet na Dolny Zamek w Wilnie kosztuje 2,90 EUR/osoba. Bilet ulgowy dla dzieci, studentom oraz emerytom – 1,45 EUR/osoba.

 

 

 

Podziemia w katedrze wileńskiej. Zwiedzanie grobów królewskich jest możliwe z akredytowanym przewodnikiem. Zapraszam do podziemi katedralnych ze mnąCena biletu do krypt w katedrze św. Stanisława – 4,50 EUR/osoba.

 

  

 

Wieża Giedymina  jest świadkiem najwcześniejszego okresu historii grodu, jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wilna, pozostałością Zamku Górnego czyli Zamku Giedymina. Tu rodziła się historia Wilna. Dzisiaj na baszcie Giedymina w Wilnie znajduje się taras widokowy, skąd możemy podziwiać malowniczą panoramę stolicy. Cena biletu – 4 EUR/osoba, uczniowie, studenci – 2 EUR/osoba. Na wzgórze zamkowe można wejść bezpłatnie.

 

  

                       Widok obecny                                                   Rekonstrukcja zamku Giedymina w Wilnie

 

Jesteś zainteresowany(-a) ofertą? Masz pytania?  Skontaktujmy się!

© Kopiowanie materiałów bez poinformowania autora jest zabronione. Przewodnik po Wilnie Renata Kuszlewicz

php