Czesław Miłosz urodził się w Szatejniach na Auksztocie w majątku dziadków. Był pierworodnym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów. Jako trzyletnie dziecko z rodzicami odbył podróż koleją transsyberyjską do Krasnojarsku, gdzie jego ojciec został zaproszony do pracy. Kiedy wybuchła I wojna światowa ojciec Czesława Miłosza został zmobilizowany jako  saper do budowy mostów, więc rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. W osiemnastym roku życia przyszłego noblisty rodzina wróciła na Litwę.

„Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka, na miarę człowieka, gdzie w ciągu wieków współżyły ze sobą różne języki i różne religine. Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji“ - Cz. Miłosz

Miłosz zaczął chodzić do gimnazjum Zygmunata Augusta, które należała do pierwszego rzędu. W owym okresie do najlepszych szkół należało też gimnazjum Lelewela i żeńskie Orzeszkowej. Popularnością cieszyły sie szkoły zakonne: Jezuitów, Nazaretanek. Do gimanzjum Mickiewicza, Słowackiego i Czackiego chodzili ci, których nie przyjęto do wszystkich innych szkół.
Okres wileński Czesława Miłosza – to okres nauki w gimnazjum i na uniwersytecie. Na Uniwersytecie Wileńskim Miłosz  studiował polonistykę, lecz po krótkim czasie przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych.

„Miasto było ukochane i szczęśliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach, pnące się barokowymi wieżami ku niebu. <...> Cz. Miłosz

 

Będąc studentem dużo pisał w „Żagarach“, był współredaktorem tego czasopisma. Należał do Klubu Włóczęgów, z którym podróżowali śladami Filomatów. Klub miał sekcje ZNAJ (Zmarnowanej Niedzieli Ani Jednej). Zmarnowana niedziela − to niedziela nie na wycieczce. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wileńskim, jako „dużo obiecujący student“ otrzymał skierowanie na staż do Paryża. II wojnę światową przeżył pod Warszawą. Po wojnie pracował przy ambasadzie polskiej w USA, później przebywał w Paryżu. Dużo pisał. 
Tereny na których się  wychował, wraz ze swą wielokulturową i tolerancyjną atmosferą, wywarły decydujący wpływ na twórczość poety, a on sam często odwoływał się do wspomnień z dzieciństwa. Bogaty we wspomnienia jest utwór „Dolina Issy“.

„Jest błogosławieństwem, jeżeli ktoś otrzymał od losu takie miasto studiów szkolnych i uniwersyteckich, jakim było Wilno, miasto dziwacze, barokowej i włoskiej architektury przeniesionej w północne lasy i historii utrwalonej w każdym kamienui“ - Cz. Miłosz

 

Wpływ na poetę wywarły także wydarzenia historyczne, których był świadkiem: rewolucja październikowa, I i II wojna światowa. Najbardziej znane jego utwory: „Traktat moralny“, „Traktat poetycki“, „Zniewolony umysł“, „Zdobycie władzy“, „Dolina Issy“, „Ziemia Ulro“, „Historia literatury polskiej do roku 1939“, „O podróżach w czasie“,  „Spiżarnia literacka“, „Wiersze ostatnie“, „Na brzegu rzeki“, „Szukanie ojczyzny“, „Miasto bez imienia“ i inne. Książki  Czesława Miłosza zostały przetłumaczone na 44 języki! W 1980 roku za całą swoją twórczość Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla. Odbierając nagrodę, powiedział:

„Dla Polaka Wilno jest nadal kolebką romantyzmu, czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu, którego znaczenie wykracza poza literaturę” - Cz. Miłosz

Opinie

P. przewodnik jeszcze raz serdecznie w imieniu swoim i grupy dziękujemy. Wyrazy uznania wszystko było super oprowadzanie, jedzenie, noclegi, naprawę nie mama się do  czego przyczepić mamy wiele pozytywnych wrażeń które nam zostanie na długo w pamięci . Jeżeli wrócimy do Wilna to na pewno skorzystamy z pani usług przewodnika i obiecuje że będę pani usługi  polecać innym. Pozdrawiam
 
Dorota

Zostańmy w kontakcie

Wybierasz się na wycieczkę do Wilna, Trok, Kowna i potrzebujesz przewodnika? A może jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz jakiejś pomocy na Litwie? Zachowaj kontakt lub podziel się ze znajomymi. Na bieżąco zapraszam do śledzenia aktualności na Facebooku

Renata Kuszlewicz Jasilionienė
Tel.: +37067708262
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-strona: www.przewodnik-wilno.lt